Žiadosť o pôžičku

 

Osobné údaje

 

Vaše aktuálne bydlisko

 

Kontaktné údaje

 

Ostatné informácie

 

Čistý mesačný príjem za posledné 3 mesiace

 

Bankové spojenie

 

Kópia občianskeho preukazu

(Občiansky preukaz z oboch strán, čitateľný, v plnej kvalite bez chýbajúcich rohov a rozmazaného písma – ideálne fotiť na bielom podklade)

Maximálna veľkosť súboru je 10mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maximálna veľkosť súboru je 10mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

 

Výpis z účtu

Výpis z účtu za predchádzajúci mesiac v plnej kvalite a plnom rozsahu strán.

Akceptujeme kópiu výpisu z účtu, stiahnutú z internet bankingu, alebo oskenovanú, prípadne kvalitne odfotenú kópiu.

V prípade ak nie ste majiteľom účtu je potrebné doložiť dispozičné právu k účtu.

Maximálna veľkosť súboru je 10mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Copyright © 2020 centrumpoziciek.sk Všetky práva vyhradené.